Ένα e-shop αποτελεί ένα πολύπλοκο και απαιτητικό έργο πληροφορικής, που συνδυάζει σωρεία στοιχείων από πολλά γνωστικά αντικείμενα.

Σήμερα, την εποχή της απόλυτης επικράτησης του e-commerce ένα e-shop είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών developers, γραφιστών, marketeers, UX experts, ανθρώπων με γνώσεις IT υποδομών, business analysts, testers, καθώς και πλήθους άλλων ρόλων λίγο ή πολύ σημαντικών στην εύρυθμη λειτουργία του.

Οι ρόλοι αυτοί διαθέτουν μεν την εξειδίκευση που απαιτείται για να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως έχουν και την ικανότητα αυτό-οργάνωσης μέσα σε μια αποτελεσματική ομάδα έργου.

Πολλές φορές οι άνθρωποι πίσω από αυτούς τους ρόλους δεν βρίσκονται καν στην ίδια χώρα και ώρα ζώνης, συνεπώς η ομαλή συνεργασία τους καθίσταται μια πρόκληση.

Εδώ έρχεται ο ρόλος του Project Manager, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς για το έργο, και να ενορχηστρώσει τις ετερόκλητες δεξιότητες των ρόλων σε μια συμφωνία παραδοτέων και ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του είναι πολλά και αποτελούν και αυτά αποτέλεσμα εξέλιξης των project management τεχνικών που πλαισιώνουν τον ρόλο αυτό.

Η agile προσέγγιση με τις διάφορες παραλλαγές της είναι αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο εργαλείο παρακολούθησης, οργάνωσης και διεκπεραίωσης της σύνθεσης των ρόλων σε ένα έργο πληροφορικής, και σίγουρα έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εύρυθμη εξέλιξη πολύπλοκων έργων.

Η υποδομή ενός agency σε επίπεδο project management, λοιπόν, αποτελεί εχέγγυο ομαλής υλοποίησης on time και on budget του έργου, και οι εταιρείες που αντιλαμβάνονται τον βαθμό πολυπλοκότητας ενός ecommerce έργου πρέπει πέρα από τα development, design και λοιπά credentials, να αναζητούν και τον βαθμό ετοιμότητας του agency στη διαχείριση του έργου.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως το σύνολο δεξιοτήτων ενός καλού Project Manager δεν είναι το ίδιο με τους άλλους ρόλους που εμπλέκονται στο έργο, καθώς πρέπει να έχει στιβαρό ανθρωποκεντρικό αισθητήριο δράσης και κρίσης, κρατώντας το βλέμμα στα παραδοτέα και τους απόλυτους αριθμούς. Φυσικά θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και τα λεπτά όρια μεταξύ πίεσης και παρακίνησης των μελών των ομάδων, ώστε η αντιμετώπιση του καθ’ ενός να είναι αυτή που θα αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνεπώς ο Project Manager δεν είναι ένας good to have ρόλος, αλλά ένας εκ των σημαντικότερων παραγόντων στην εξέλιξη του έργου βάσει σχεδιασμού.   

Θάνος Δημητρίου

Commercial Director

Μην ξεχάσεις να το μοιραστείς!