Σε κάθε έργο πληροφορικής, οι εταιρείες που συνεργάστηκαν οφείλουν να συμφωνήσουν ένα πλάνο διαχείρισης του έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού.

Τα έργα πληροφορικής, και πολύ περισσότερο η ανάπτυξη ενός eshop, αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς, που παρουσιάζουν απαιτήσεις συντήρησης, επέκτασης, αναδιαμόρφωσης και εξέλιξης, όπως προτάσσει το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.

Με τον τρόπο που οι συμπεριφορές των αγορών, οι online εφαρμογές, τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα μετεξελίσσονται και διαμορφώνουν συμπεριφορές και απαιτήσεις, έτσι και τα eshops πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται και αν είναι δυνατό να οδηγούν τις εξελίξεις ως προς τη διάδραση με το κοινό τους.

Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, το agency που έχει ολοκληρώσει το έργο θα πρέπει να παρέχει ένα σαφές roadmap για την εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά και υποστηρίζονται τεχνολογικά τη στιγμή της έναρξης λειτουργίας, και για τους επόμενους 6-12 μήνες. Είναι πολύ πιθανό κάποιες λειτουργικότητες να έχουν μείνει εκτός υλοποίησης λόγω πιεστικού χρονοδιαγράμματος ή Budget ή και λόγω δοκιμασίας για το ποια χαρακτηριστικά αποφέρουν ώστε να ενισχυθούν έμπρακτα στην πορεία του έργου. Συνεπώς, το agency ως γνώστης και σύμβουλος για το έργο, θα πρέπει να μπορεί να δώσει εκτιμήσεις της εξέλιξης του έργου, με χρονοδιαγράμματα και αναμενόμενα κόστη υλοποίησης.

Ο πελάτης που αντιλαμβάνεται την προοπτική και τον κύκλο ζωής του έργου, καθώς και τις φάσεις εξέλιξής του, θα πρέπει να υποστηρίξει με χρόνο και budget την εξέλιξη του έργου μέσα στο χρόνο, ώστε αυτό να γίνει αποτελεσματικά λειτουργικό με διάρκεια, και να αποδώσει τα μέγιστα.

Θα πρέπει, λοιπόν, να μπορεί να εμπιστευθεί τον καλό σύμβουλο που έχει στο πλάι του, ο οποίος πέρα του ότι  γνωρίζει το έργο καλύτερα από τον καθ’ ένα, ξέρει με ποιο τρόπο αυτό θα αναπτυχθεί βιώσιμα και αποτελεσματικά.

Συνεπώς έχουμε τον σχηματισμό μιας ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ του πελάτη και του agency, η οποία θα πρέπει να βασίζεται κατ’ αρχάς στην ειλικρίνεια, στην εμπιστοσύνη για το γνωστικό αντικείμενο των ομάδων που συμμετέχουν, αλλά και τον σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του business της κάθε πλευράς.

Αν ο σύνδεσμος αυτός οικοδομηθεί πάνω σε σωστά θεμέλια, τότε η συνισταμένη των δυνάμεων προσδίδει χαρακτηριστικά προστιθέμενης δυναμικής και το αποτέλεσμα είναι μια σύνθεση πόρων, στόχων και ικανοτήτων που δεν έχει παρά να ωφελήσει εμπορικά και συναισθηματικά την συναποτελούμενη εκ των συνεργάτιδων εταιρειών ομάδα.

Θάνος Δημητρίου

Commercial Director

Μην ξεχάσεις να το μοιραστείς!